Dato for udgivelse
19 nov 2008 13:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 nov 2008 13:01
SKM-nummer
SKM2008.925.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-117032
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, fritagelse
Resumé
Skatterådet meddeler fritagelse til realkreditinstitut A og bank B for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, fra 1. juli 2007.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.5.7

Det danske moderselskab havde ansøgt Skatterådet om fritagelse for to datterselskaber, henholdsvis et realkreditinstitut og en bank, for 10 indkomstår, regnet fra og med 1. juli 2007, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Skatterådet meddelte tilladelse til det ansøgte.

Skatterådet lagde vægt på følgende:

  • Datterselskaberne har koncession til at drive den pågældende virksomhed,
  • Datterselskaberne er underlagt offentligt tilsyn,
  • Den væsentligste del af indkomsterne fra datterselskaberne hidrører fra virksomhed med kunder i Danmark, 
  • Den væsentligste del af indkomsterne fra datterselskaberne hidrører fra virksomhed med kunder, som datterselskaberne ikke er koncernforbundne med, jf. ligningslovens § 2, stk. 2
  • Kapitaliseringen hos datterselskaberne overstiger ikke, hvad driften af realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger.

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt alene at offentliggøre dette sammendrag af afgørelsen.