Dato for udgivelse
17 dec 2008 13:07
SKM-nummer
SKM2008.1000.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-183811
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Informationstype, styresignal, SKAT-meddelelse, offentliggørelse, love og regler, Retsinformation
Resumé

SKAT introducerer endnu en juridisk dokumenttype - styresignalet.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven

Henvisning

Procesvejledningen 2008-4 A.1.2

Redaktionelle noter
Dokumentet er ophævet ved SKM2009.105.SKAT

I SKM2006.607.SKAT introducerede SKAT en ny informationstype - SKAT-meddelelsen - som trådte i stedet for den tidligere anvendte cirkulæreform, som udgik med SKATs organisering som en enhedsorganisation og det deraf følgende bortfald af over-underordnelsesforholdet mellem den statslige og den kommunale skattemyndighed.

Pr. 1. januar 2009 etableres Juridisk Center som en ny landsdækkende enhed i SKAT.

Det ny Juridisk Center skal understøtte realiseringen af Skatteministeriets mission om at sikre en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Det gælder ikke mindst i forhold til koncernens visioner om retssikkerhed, ensartethed og kvalitet.

Nøgleordene for fremtidens Juridisk Center er lovfortolkning, styring, støtte, vejledning, instruktion, hurtighed, proaktivitet, helhedsorientering, serviceorientering, kunden i centrum og samarbejde på tværs.

Derfor introducerer SKAT endnu en juridisk dokumenttype - styresignalet.

Styresignalet har samme retlige status som SKAT-meddelelsen, men udgives kun af Juridisk Center i SKAT, hvor SKAT-meddelelser kan udgives af alle enheder i SKAT. Som selvstændig dokumenttype skal styresignalet sikre en proaktiv styring af ensartethed samt fastlæggelse af praksis på områder, hvor der ikke er fastlagt praksis, eller hvor der skal ske ændring af praksis eller præciseringer. For at understøtte retssikkerheden skal styresignalet endvidere være et redskab til at afklare et konstateret uklart retsgrundlag.

Fra 1. januar 2009 vil definitionen på et styresignal og en SKAT-meddelelse være:

Styresignal

  • Nye områder, hvor der ikke tidligere har været fastlagt en praksis.
  • Praksisændringer eller -præciseringer.
  • En konkret eller generel forespørgsel fra fx et ministerium eller internt i SKAT, som kræver udmelding af en generel lovfortolkning.
  • Når retsgrundlaget er uklart.
  • Når SKAT ved eller fornemmer, at praksis ikke er ensartet.
  • Når den offentlige debat viser, at der er et behov.

SKAT-meddelelse

  • Genoptagelse af en bestemt type sager og de nærmere kriterier herfor.
  • Kommentarer fra SKAT eller Skatteministeriets departement til afgørelser truffet af Landsskatteretten, domstolene, departementet eller SKAT.

Både styresignaler og SKAT-meddelelser bliver ligesom afgørelser, domme mv. tildelt et SKM-nummer og offentliggjort på SKATs hjemmeside under "Love og regler" og under "Afgørelser, domme mv." samt på en særskilt side, der alene indeholder styresignaler eller SKAT-meddelelser. Samtidig bliver både styresignaler og SKAT-meddelelser lagt i Retsinformations regeldatabase.

Denne SKAT-meddelelse ophæver SKM2006.607.SKAT.