Dato for udgivelse
03 nov 2008 14:55
SKM-nummer
SKM2008.882.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-157614
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC
Resumé
Et dansk moderselskab fik dispensation for CFC-beskatning for tre datterselskaber i Danmark med tilhørende filialer og for filial og fast driftssted i udlandet.
Hjemmel
08-094634
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.5.7

Et dansk moderselskab søgte Skatterådet om dispensation for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for tre datterselskaber i Danmark med tilhørende filialer og for filial og fast driftssted i udlandet.

Der blev anmodet om dispensation for 10 indkomstår, regnet fra og med indkomståret 2007, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Skatterådet meddelte tilladelse til det ansøgte. For den udenlandske filial blev tilladelsen dog tidsbegrænset til indkomståret 2007, da samtlige betingelser for tilladelse kun ville være opfyldt i dette indkomstår.

Skatterådet lagde vægt på følgende:

  • Datterselskaberne og filial/fast driftssted har koncession til at drive den pågældende virksomhed
  • Datterselskaberne og filial/fast driftssted er underlagt offentligt tilsyn i deres hjemlande
  • Den væsentligste del af indkomsterne fra datterselskaberne og filial/fast driftssted hidrører fra virksomhed med kunder i de respektive lande, hvor datterselskaberne og filial/fast driftssted er hjemmehørende
  • Den væsentligste del af indkomsterne fra datterselskaberne og filial/fast driftssted hidrører fra virksomhed med kunder, som datterselskaberne og filial/fast driftssted ikke er koncernforbundne med, jf. ligningslovens § 2, stk. 2
  • Kreditgrundlaget hos datterselskaberne og filial/fast driftssted overstiger ikke, hvad driften af forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger.
  • Beskatningen af udbytte fra datterselskaberne og filial/fast driftssted vil kunne frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den stat, hvor datterselskaberne og filial/fast driftssted er hjemmehørende.