Dato for udgivelse
16 Oct 2008 15:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 13:52
SKM-nummer
SKM2008.829.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-149004 og 08-149185
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning
Resumé
Skatterådet har behandlet 2 sager vedrørende fritagelse for CFC-beskatning. Skatterådet meddelte afslag, da der ikke var hjemmel i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 til at fritage de pågældende selskaber.
Hjemmel
08-039922 og 07-174759
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32, stk. 2
Henvisning

Ligningsvejledning 2008-4 S.D.5.7

Skatterådet har i 2 sager meddelt afslag til fritagelse for CFC-beskatning. De i sagerne ansøgte selskaber drev enten fondsmægler-, pensions-, investerings- eller ejendomsmæglervirksomhed. Skatterådet fandt ikke, at der i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 var hjemmel til at fritage andre virksomheder end bank-, realkredit- eller forsikringsvirksomhed.

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af de samlede afgørelsestekster. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt alene at offentliggøre et sammendrag af afgørelserne.