Dato for udgivelse
07 Oct 2008 13:11
SKM-nummer
SKM2008.811.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-136420
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Byggeadministration, almene boligorganisationer, egne afdelinger
Resumé
Almene boligorganisationer, der varetager byggeadministration for egne afdelinger, skal kun betale udtagningsmoms efter reglerne i momslovens § 5, stk. 4, hvis boligorganisationen er momsregistreringspligtig for levering af byggeadministration til tredjemand.
Reference(r)

Momsloven § 5, stk. 4

Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 Q.1.5.1
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 D.4.2.4

Der er rejst spørgsmål om almene boligorganisationer, der foretager byggeadministration for egne afdelinger, skal betale udtagningsmoms efter reglerne i momslovens § 5, stk. 4.

SKAT har svaret, at:

  1. hvis boligorganisationen leverer byggeadministration til tredjemand, f.eks. andre boligorganisationer, skal boligorganisationen opkræve moms, jf. momslovens § 4, stk. 1
  2. hvis boligorganisationen både leverer byggeadministration til tredjemand og foretager byggeadministration for egne afdelinger, skal boligorganisationen betale udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 4, af byggeadministrationen for egne afdelinger
  3. hvis boligorganisationen foretager byggeadministration for egne afdelinger, men ikke leverer byggeadministration til tredjemand, skal boligorganisationen ikke betale udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 4, af byggeadministrationen for egne afdelinger

Efter momslovens § 5, stk. 4, sidestilles udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri m.v. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, med levering mod vederlag.

Det fremgår af Momsvejledningen Q.1.5.1, at det alene er registreringspligtige personer, som er registreringspligtige for tilsvarende leverancer af varer og ydelser i forbindelse med byggeri m.v. for fremmed regning, jf. momslovens § 4, eller for egen regning, jf. momslovens §§ 6 og 7, som kan blive momspligtig efter § 5, stk. 4

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 1114 af 21. december 1994. Af lovbemærkningerne fremgår, at aktiviteten byggeri m.v. omfatter bl.a. projektering og håndværksarbejde i forbindelse med opførelse af fast ejendom, ombygning og modernisering samt reparation og vedligeholdelse. Endvidere er omfattet byggeadministration samt anlægsarbejder, herunder byggemodning af jordarealer.

I SKM2008.542.HR fandt Højesteret, at en afdeling i en boligorganisation ikke var en selvstændig juridisk enhed, men måtte anses for en del af boligorganisationen.