Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.4.1 om momspligt.