Dato for udgivelse
20 aug 2008 11:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 aug 2008 10:52
SKM-nummer
SKM2008.678.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-119145
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, fritagelse, udenlandsk datterselskab
Resumé
Skatterådet har tilladt, at et forsikringsselskabs udenlandske datterselskab i X-land, der driver finansiel virksomhed dér, ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning.
Hjemmel
08-018113
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.D.5.7

Et dansk selskab, der ejer et forsikringsselskab i X-land søgte Skatterådet om tilladelse til dispensation for CFC-beskatning for dette selskab, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Der blev anmodet om dispensation for 10 indkomstår regnet fra og med indkomståret 2007, jf. selskabsskattelovens 32, stk. 2.

Skatterådet meddelte tilladelse til det ansøgte og lagde herved vægt på følgende:

  • Det er dokumenteret, at selskabet i X-land har koncession til at drive forsikringsvirksomhed der.
  • Det er dokumenteret, at selskabet i X-land er underlagt offentligt tilsyn svarende til det danske finanstilsyn.
  • Det er dokumenteret, at selskabet i X-lands indkomst i form af præmier udelukkende er modtaget fra forsikringstagere i X-land.
  • Det er dokumenteret, at der ikke er nogen indtjening fra koncernforbundne parter.
  • Det er sandsynliggjort, at selskabet i X-lands kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af selskabet i X-land tilsiger.
  • Beskatningen af udbytte fra selskabet i X-land vil kunne frafaldes efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med X-land.

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt alene at offentliggøre dette sammendrag af afgørelsen.