Dato for udgivelse
30 Jun 2008 09:56
SKM-nummer
SKM2008.593.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-094627
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Heste, midlertidigt, indført, træning, leveringssted, arbejde, løsøregenstande
Resumé
Den i SKM2008.445.SKAT anførte genoptagelsesperiode, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, er fejlagtigt anført til 5 år. Genoptagelsesperioden ændres derfor til 3 år.
Reference(r)
Momsloven § 18, stk. 1, nr. 3 og stk. 2
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 6
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 E.3.4.3
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 E.3.4.4
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2  I.1.2.2

SKAT offentliggjorde den 20. maj 2008 SKM2008.445.SKAT om den momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført til Danmark med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar.

I afsnittet "Frister for genoptagelse" er det fejlagtigt anført, at hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelsen af praksis.

Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, giver kun mulighed for genoptagelse af den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

De i SKM2008.445.SKAT anførte "5 år" ændres derfor til "3 år".