Dato for udgivelse
23 Jun 2008 14:17
SKM-nummer
SKM2008.558.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-091138
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, selskabsbeskatning
Resumé
Skatterådet har tilladt, at en banks udenlandske datterselskaber i henholdsvis X-land, Y-land og Z-land, der driver finansiel virksomhed, ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning.
Hjemmel
08-057807
Lovbekendtgørelse nr 1037 af 24/08/2007
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2, afsnit S.D.5.7

En bank søgte Skatterådet om tilladelse til dispensation for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for sine datterbanker i henholdsvis X-land, Y-land og Z-land.

Der blev anmodet om dispensation for 10 indkomstår regnet fra og med indkomståret 2007, jfr. selskabsskattelovens 32, stk. 2.

Skatterådet meddelte tilladelse til det ansøgte. Skatterådet lagde herved vægt på følgende:

  • Alle datterbankerne har koncession i sit hjemland til at drive bankvirksomhed
  • Alle datterbankerne er underlagt offentligt tilsyn i deres hjemlande svarende til det danske finanstilsyn
  • Den væsentligste del af datterbankernes indkomst (mellem 79 % og 100 % for de tre datterbanker) kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor den pågældende datterbank er hjemmehørende
  • Den væsentligste del af datterbankernes indkomst (mellem 91 % - 100 % for de tre banker) kommer fra virksomhed med kunder, som datterbankerne i de tre lande ikke er koncernforbundne med
  • Datterbankernes kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af bankvirksomhederne tilsiger i de tre lande
  • Beskatningen af udbytte fra datterbankerne i de tre lande til moderselskabet vil kunne frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt alene at offentliggøre et sammendrag af afgørelsen.