Dato for udgivelse
23 Jun 2008 13:06
SKM-nummer
SKM2008.556.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-061434
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Resumé
Denne SKAT-meddelelse indeholder en præcisering af SKM2008.552.SKAT
Reference(r)
SKM2008.552.SKAT

I SKM2008.552.SKAT blev det oplyst, at SKAT skulle stoppe modregning i børnefamilieydelsen samt, at modregninger foretaget efter d. 1. august 2007 skulle tilbagebetales.

Det skal hermed pæciseres, at det kun er for krav, der er opstået i henhold til den nye lov, lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag- fritids-, og klubtilbud, at der skal stoppes med modregning og tilbagebetales for allerede gennemførte modregninger. Loven trådte i kraft d. 1. august 2007.

Således kan der fortsat gennemføres modregning for krav, der er opstået i henhold til daværende §§ 29 og 35 i lov om social service. Der skal heller ikke tilbagebetales allerede gennemførte modregninger, hvis kravet var opstået i henhold til daværende §§ 29 og 35 i lov om social service. §§ 29 og 35 blev ophævet ved lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag- fritids-, og klubtilbud's ikrafttræden d. 1. august 2007.