Dato for udgivelse
23 jun 2008 13:08
SKM-nummer
SKM2008.557.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-090871
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, ydelse, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé
SKAT har anerkendt Air Greenland A/S, Karlog Air Charter A/S og North Flying A/S som flyselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik
Hjemmel
LBK nr. 966/2005
Reference(r)

6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9

Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra e), f) og g)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7 og 16

Henvisning

Momsvejledning 2008-2 I.1.3

Henvisning

Momsvejledning 2008-2 I.1.10

Redaktionelle noter

Ophævet ved SKM2008.946.SKAT

SKM2008.130.SKAT udgår med denne SKAT-meddelelse

Skatteministeriet og SKAT har i SKM2006.795.SKAT udtalt, at 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9 kunne anses for direkte anvendelige. SKAT besluttede derfor, at flyselskaber, der i det senest afsluttede regnskabsår opfylder et krav om at flyve mere end 2/3 - beregnet som et gennemsnit af alle relevante parametre - i udenrigsfart kan anses for at opfylde kravet i direktivbestemmelserne om mod betaling at flyve "hovedsageligt i udenrigstrafik". De kan derfor få momsfri leverancer efter bestemmelserne.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan rette henvendelse til SKAT. SKAT vil offentliggøre en liste over anerkendte luftfartsselskaber. Der er tale om en midlertidig ordning, der finder anvendelse indtil der sker en ændring af momslovens regler på området.

En lov om ændring af momslovens regler er nu vedtaget af Folketinget (Lov nr 524 af 17. juni 2008).

De nye regler om leveringer til fly træder i kraft den 1. januar 2010. Loven indeholder overgangsregler for visse flyskoler for året 2010. Se evt. ændringslovens § 9, stk. 1. Loven indeholder ligeledes overgangsregler for fly bestilt inden 1. januar 2010, som leveres i første halvår 2010. Se evt. ændringslovens § 9, stk. 2.

SKAT har senest i SKM2008.130.SKAT offentliggjort en liste over anerkendte flyselskaber efter den midlertidige ordning. SKAT har nu anerkendt yderligere tre flyselskaber.

Liste over anerkendte flyselskaber

SKAT har for nuværende anerkendt følgende flyselskaber efter den midlertidige ordning:

Air Alsie A/S

Air Greenland A/S

Danish Air Transport A/S

Jet Time A/S

Karlog Air Charter A/S

North Flying A/S

SAS Konsortiet

SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S