åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.1.10 Proviant mv. til skibe og fly i overensstemmelse med toldlovens regler § 34, stk. 1, nr. 16" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter denne bestemmelse er der momsfritagelse for levering af proviant og andre fornødenheder til skibe eller fly til brug om bord eller til salg til passagerer mv. i overensstemmelse med toldlovens regler, se Toldvejledningen D.2.

De momsmæssige bestemmelser følger nøje de toldmæssige bestemmelser for proviantering med told- og afgiftsfrie varer. Hvis der ikke er told- og afgiftsfritagelse, skal der svares moms.

Der var tidligere også momsfritagelse for proviant og andre fornødenheder, der blev leveret til provianteringsvirksomheder, som leverede forsyninger til fartøjer. Denne momsfritagelse er ved lov nr. 356 af 19. maj 2004 ophævet med virkning fra 1. juli 2004.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2004.256.TSS udtalt, at ophævelsen har betydning for leveringer til provianteringsvirksomheder, der rent faktisk gennemføres den 1. juli 2004 eller senere. Provianteringsvirksomhederne vil have fradragsret for leveringer gennemført den 1. juli 2004 eller senere efter momslovens almindelige regler.

Salg fra afgiftsfri butikker er ikke momsfri efter denne bestemmelse, men efter § 34, stk 4, se I.1.13.

Med virkning fra 1. juli 1999 bortfaldt muligheden for afgiftsfrit salg til passagerer i den interne EU-trafik.

SKM2009.409.SKAT◄ indeholder en liste over flyselskaber, der er anerkendt som modtagere af momsfri leverancer efter bestemmelserne om selskaber, der flyver hovedsageligt i udenrigstrafik.