Dato for udgivelse
29 May 2008 11:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2008 10:09
SKM-nummer
SKM2008.482.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-078526
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, fritagelse, udenlandsk datterselskab
Resumé
Skatterådet har tilladt, at et udenlandsk datterselskab i Y-land, der driver finansiel virksomhed, ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning.
Hjemmel
08-042442
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.D.5.7

En dansk bank søgte Skatterådet om tilladelse til dispensation for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2 for datterbanken i Y-land.

Der blev anmodet om dispensation for 10 indkomstår regnet fra og med indkomståret 2007, jfr. selskabsskattelovens 32, stk. 2.

Skatterådet meddelte tilladelse til det ansøgte. Skatterådet lagde herved vægt på følgende:

  • Datterbanken i Y-land har koncession i sit hjemland til at drive bankvirksomhed
  • Datterbanken i Y-land er underlagt offentligt tilsyn i sit hjemland svarende til det danske finanstilsyn
  • Den væsentligste del (over 85 %) af datterbankens indkomst kommer fra virksomhed med kunder i Y-land, hvor datterbanken er hjemmehørende
  • Den væsentligste del (over 69 %) del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som datterbanken i Y-land ikke er koncernforbundne med
  • Datterbankens kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af bankvirksomheden tilsiger
  • Beskatningen af udbytte fra datterbanken i Y-land til moderselskabet vil kunne frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt alene at offentliggøre et sammendrag af afgørelsen.