Dato for udgivelse
27 maj 2008 13:21
SKM-nummer
SKM2008.469.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-076861
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning
Resumé
Et dansk moderselskab fik dispensation for CFC-beskatning for udenlandske datterselskaber.
Hjemmel

05-001044

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.D.5.7

Et dansk moderselskab søgte Skatterådet om dispensation for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for 11 udenlandske datterselskaber - beliggende i fire forskellige lande.

Der blev anmodet om dispensation for 10 indkomstår, regnet fra og med indkomståret 2002, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Skatterådet meddelte tilladelse til det ansøgte. Skatterådet lagde herved vægt på følgende:

  • Datterselskaberne er underlagt offentligt tilsyn af finanstilsynene i de omhandlede 4 lande
  • Datterselskaberne har koncession til at drive den pågældende virksomhed i de omhandlede 4 lande
  • Den væsentligste del af datterselskabernes indkomst hidrører fra virksomhed med kunder i de respektive lande, hvor datterselskaberne er hjemmehørende
  • Den væsentligste del af datterselskabernes indkomster hidrører fra virksomhed med kunder, som datterselskaberne ikke er koncernforbundne med, jf. ligningslovens § 2, stk. 2
  • Datterselskabernes kreditgrundlag overstiger ikke, hvad driften af forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger
  • Beskatningen af udbytte fra datterselskaberne til moderselskabet vil kunne frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.  Tre af de fire lande er medlem af EU. Det fjerde land har dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, som fritager moderselskabet for beskatning af udbytte fra datterselskabet.

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af tavshedspligtsbestemmelserne har SKAT derfor i stedet valgt at offentliggøre et sammendrag af afgørelsen.