Dato for udgivelse
11 Feb 2008 11:51
SKM-nummer
SKM2008.123.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
-
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Inddrivelse, politifremstilling
Resumé

Denne meddelelse præciserer retningslinierne for, hvornår en skyldner kan fremstilles ved politiets foranstaltning.

Reference(r)

Inddrivelsesloven § 7
Retsplejeloven § 494, stk. 2

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2008-1 G.2.2

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2008-1 G.2.3

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2008-1 G.2.4

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2008-1 G.2.5

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2008-1 G.2.6

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-1 G.2.7

SKAT, Hovedcentret, har fået forespørgsler om, hvornår en skyldner kan politifremstilles og skal herved præciserer reglerne.

Skyldner skal som udgangspunkt have forhåndsunderretning om udpantningsudlæg og denne underretning gives ved forkyndelse i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige regler herom, jf. retsplejelovens § 493, stk. 3, sammenholdt med reglerne i kap. 17.

Ifølge retsplejelovens Kap. 17, kan forkyndelse ske ved:

  • Brevforkyndelse: Meddelelse/tilsigelse sendes eller afleveres til den pågældende, der samtidig anmodes om at bekræfte modtagelse på en genpart af dokumentet eller på et særligt modtagelsesbevis og returnerer dette.
  • Digital forkyndelse: Ved digital kommunikation gøres meddelelse/tilsigelse tilgængelig for pågældende, der samtidig anmodes om at bekræfte modtagelsen.
  • Postforkyndelse: Meddelelse/tilsigelse sendes til den pågældende med brev med afleveringsattest (speciel blanket til forkyndelse af procesuelle meddelelser).
  • Stævningsmandsforkyndelse: Meddelelse/tilsigelse afleveres til den pågældende af en stævningsmand.
  • Politiforkyndelse: Meddelelse/tilsigelse afleveres til den pågældende af politiet.
  • Statstidende: Meddelelse/tilsigelse kan forkyndes gennem statstidende, hvis der ikke er mulighed for forkyndelse på anden vis, se retsplejelovens § 159.

Det følger af skatteinddrivelseslovens § 7 sammenholdt med retsplejelovens § 494, stk. 2, at skyldneren kun kan politifremstilles, hvis han ikke giver møde, når en tilsigelse om at give personligt møde, er blevet forkyndt for ham.

Politifremstilling af skyldner forudsætter således, at der, på en af de i retsplejelovens kap. 17 anførte måder, er forkyndt en tilsigelse for skyldner til at møde personligt på et bestemt tidspunkt.

Tilsigelser udsendt i medfør af § 9 i Inddrivelsesloven kan ikke danne baggrund for en politifremstilling, men alene medføre, at sagen fortsætter som udkørende forretning.

Dette betyder således at, er en skyldner blevet tilsagt til en udlægsforretning ved en uformel udlægstilsigelse, det vil sige ved at forkyndelse er sket ved bekendtgørelse i de mest almindelige dagblade, jf. inddrivelseslovens § 9, stk. 1, kan denne uformelle tilsigelse ikke danne grundlag for en politifremstilling, hvis skyldner ikke møder.

Vurderer pantefogeden således i denne situation, at der skal ske politifremstilling af skyldner, skal pantefogeden herefter forkynde en tilsigelse for skyldner (formel tilsigelse) på en af de måder, der er nævnt i retsplejelovens kap. 17.

Det præciseres dog, at en formel tilsigelse alene skal anvendes, når konsekvenserne af en udeblivelse forventes at blive en politifremstilling.

Der henvises iøvrigt til Inddrivelsesvejledningens afsnit G.2.2-G.2.7.