Det fremgår af SKM2007.941SKAT, at i tilfælde, hvor forældelsen er afbrudt ved pålæg om lønindeholdelse efter § 18, stk. 4, skal den nye forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, da lønindeholdelse i henhold til pålægget ophører, jf. forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.

Eksempel 1:

SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse for et kategori 3-krav. Afgørelse om lønindeholdelse kan ikke gennemføres, idet der allerede er en aktiv lønindeholdelse vedr. et kategori 2-krav.

 

Lønindeholdelsen for kategori 3-kravet bliver booket i DFLS. Der er ikke sket afbrydelse af forældelsen af kravet ved at lønindeholdelsen af blevet booket i DFLS. Der løber endvidere ikke en ny forældelsesfrist fra bookingtidspunktet.

SKAT skal derfor særskilt påse at der ikke indtræder forældelse af kravet, og i denne forbindelse foretage anden afbrydelse af forældelsen enten ved skyldners erkendelse, ved suspensionserklæring eller ved foretagelse af retslige skridt.

Eksempel 2:

SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse for et kategori 1-krav. Der er en aktiv lønindeholdelse i gang for et kategori 3-krav. På grund af prioriteringen i DFLS fortrænger kategori 1-kravet kategori 3-kravet.

 

For så vidt angår kategori 3-kravet ophører lønindeholdelsen for dette krav på grund af kategori 1-kravets bedre prioritet. Dette betyder, at der løber en ny forældelsesfrist for restgælden på kategori 3-kravet, jf. forældelseslovens § 19, fra ophørstidspunkt. Den nye frist regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT modtaget advis "Pålæg booket - skift fra aktivt til booket" fra DFLS.

 

Når forældelsesfristen afbrydes ved lønindeholdelse har den nye frist altid samme længde, som den frist der blev afbrudt ved lønindeholdelsen.

 

Bemærk, at forældelsesfristen for renter, omkostninger og gebyrer altid er 3 år, uanset om forældelsesfristen for hovedstolen er på 10 år, jf. forældelseslovens § 5, stk. 2.