Dato for udgivelse
07 nov 2007 12:35
SKM-nummer
SKM2007.792.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-163744
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, ydelse, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé
SKAT har anerkendt Danish Air Transport A/S som et flyselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.
Reference(r)

6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9
Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, artikel 148, litra e), f) og g)
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7 og 16

Henvisning

Momsvejledningen 2007-4 I.1.3

Henvisning
Momsvejledningen 2007-4 I.1.10
Redaktionelle noter

Ophævet ved SKM2008.130.SKAT

SKM2007.679.SKAT bortfalder.

Skatteministeriet og SKAT har i SKM2006.795.SKAT udtalt, at 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9 kunne anses for direkte anvendelige. SKAT besluttede derfor, at flyselskaber, der i det senest afsluttede regnskabsår opfylder et krav om at flyve mere end 2/3 - beregnet som et gennemsnit af alle relevante parametre - i udenrigsfart kan anses for at opfylde kravet i direktivbestemmelserne om mod betaling at flyve "hovedsageligt i udenrigstrafik". De kan derfor få momsfri leverancer efter bestemmelserne.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan rette henvendelse til SKAT. SKAT vil offentliggøre en liste over anerkendte luftfartsselskaber. Der er tale om en midlertidig ordning, der finder anvendelse indtil der sker en ændring af momslovens regler på området.

Et forslag til en sådan lovændring har været fremsat, se Skatteministeriets hjemmeside, men er nu bortfaldet som følge af udskrivelse af valg, se Skatteministeriets hjemmeside.

SKAT har i SKM2007.679.SKAT offentliggjort en liste over anerkendte flyselskaber efter den midlertidige ordning. SKAT har nu anerkendt yderligere et flyselskab.

Liste over anerkendte flyselskaber

SKAT har for nuværende anerkendt følgende flyselskaber efter den midlertidige ordning:

Danish Air Transport A/S

SAS Konsortiet

SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S