Dato for udgivelse
26 sep 2007 12:58
SKM-nummer
SKM2007.661.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-146085
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Resumé

Landsskatteretten har i SKM2007.617.LSR udtalt, at "særlige forhold", der taler for, at et afdrag skal fastsættes til et højere beløb efter en betalingsevnevurdering end efter tabellen i § 5 stk. 1, ikke kan være gældens størrelse og/eller tidshorisonten for dennes afvikling. På denne baggrund ændres pkt. 1 i SKM2007.647.SKAT i overensstemmelse hermed.

Reference(r)

Inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1
Inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 3, 3. pkt.

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-3 afsnit I

SKAT, Hovedcentret har i pkt. 1 i SKM2007.647.SKAT, nærmere fastlagt, hvornår der foreligger  sådanne "særlige forhold", at en afdragsordning kan fastsættes efter en betalingsevnevurdering i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6.

Af SKM2007.647.SKAT fremgår, at særlige forhold, som angivet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3, 3. pkt., blandt andet foreligger når en afdragsordning, fastsat ud fra tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, ikke vil føre til indfrielse af restancen indenfor rimelig tid.

Landsskatteretten har i SKM2007.617.LSR udtalt, at

Efter § 5, stk. 3, 2. punktum, kan en afdragsordning fastsættes med udgangspunkt i gældens størrelse, bl.a. hvis dens størrelse tilsiger det. Efter § 5, stk. 3, 4. punktum, kan restanceinddrivelsesmyndigheden endvidere tiltræde et forslag til afvikling af gælden, hvis forslaget sikrer afvikling af restancen inden for en rimelig tidshorisont.

 

Landsskatteretten antager på den baggrund modsætningsvis, at "særlige forhold", der taler for, at et afdrag skal fastsættes til et højere beløb efter en betalingsevnevurdering end efter tabellen i § 5 stk. 1, ikke kan være gældens størrelse og/eller tidshorisonten for dennes afvikling.

På denne baggrund ændres SKM2007.647.SKAT. Det forhold, at en afdragsordning fastsat efter et tabeltræk ikke vil føre til indfrielse af restancen indenfor rimelig tid, er således ikke længere et sådant særligt forhold, at en afdragsordning kan fastsættes med et højere beløb på grundlag af en betalingsevnevurdering efter bestemmelserne i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6.

I overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse i SKM2007.617.LSR, kan gældens størrelse heller ikke være et sådant særligt forhold, at en afdragsordning kan fastsættes med et højere beløb på grundlag af en betalingsevnevurdering efter bestemmelserne i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6.