Dato for udgivelse
07 Nov 2003 11:01
SKM-nummer
SKM2003.481.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-4357-01124
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning, Microsoft/Navision
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har afgivet tilladelse til, at aktionærerne i Navision A/S skattefrit kan ombytte deres aktier med aktier i Microsoft Corporation.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1 og 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 S.G.18

Told- og Skattestyrelsen skal hermed meddele, at styrelsen har afgivet tilladelse til, at aktionærerne i selskabet Navision A/S skattefrit kan foretage aktieombytning af deres aktier i dette selskab med aktier i det amerikanske selskab Microsoft Corporation. Styrelsen har således udfra de i sagen foreliggende omstændigheder fundet, at der kan gives tilladelse til succession på aktionærsiden.