Dokumentets dato
18 jul 2003
Dato for offentliggørelse
18 jul 2003 11:51
Cirkulærets nummer
2003-22
Ansvarlig fagkontor
Administrationsafdelingen, Ejendomsvurderingskontoret
Sagsnummer
99/98-7050-49
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030008709-regl

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2003 til 5 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

 

Preben Kristiansen

/Jens Perch Nielsen

Reference(r)

 

Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-1 E.G.2.10