Dato for udgivelse
08 jul 2003 13:25
SKM-nummer
SKM2003.323.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-412-00617
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Mobiltelefon, datakommunikation, fri telefon
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har tidligere udsendt to meddelelser SKM2002.450.TSS og SKM2003.67.TSS om bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 13, om arbejdsgiverbetalt datakommunikation, der under visse betingelser kan være skattefri. Skatteministeriets departement har nu præciseret reglerne således, at også datakommunikation via en mobiltelefon kan være omfattet af skattefriheden, såfremt mobiltelefonforbindelsen rent faktisk giver adgang til arbejdsstedets netværk.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk.13
Ligningsvejledningen 2002 A.B.1.9.4., A.B.1.9.13

Told- og Skattestyrelsen har tidligere udsendt to meddelelser SKM2002.450.TSS og SKM2003.67.TSS, om bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 13, hvorefter arbejdsgiverbetalt datakommunikation er skattefri, når der er adgang til arbejdsstedets netværk fra arbejdstagerens computer.

Det fremgår af meddelelserne, at skattefriheden også omfatter situationer, hvor forbindelsen kan anvendes til telefoni, og det er ikke afgørende for skattefriheden hvilken teknisk løsning datakommunikationsleverendøren har valgt ved etablering af dataforbindelsen til den ansattes bolig. Der skal dog være tale om en fast datakommunikationsforbindelse tilsluttet en computer i den ansattes hjem, skattefriheden omfatter derfor ikke telefoni/datakommunikation, der foregår via en mobiltelefon.

Skatteministeriets departement har nu præciseret reglerne således, at i de tilfælde, hvor mobiltelefonforbindelsen rent faktisk giver adgang til arbejdsstedets netværk, vil skattefriheden også omfatte telefoni/datakommunikation via den pågældende mobiltelefon.

Skatteydere, der er blevet beskattet i 2002 af en mobiltelefon med forbindelse til arbejdsstedets netværk, kan indenfor 3 års fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, rette henvendelse til den kommunale ligningsmyndighed og anmode om at ansættelsen ændres.