Dato for udgivelse
17 Feb 2003 13:06
SKM-nummer
SKM2003.67.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-412-00550
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fri telefon, datakommunikationsforbindelser, arbejdsgiverbetalt, hjemmearbejdsplads
Resumé

Efter ligningslovens § 16, stk. 13 kan arbejdsgiverbetalt datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads under visse betingelser være skattefri. Bestemmelsen er teknologi-neutral og omfatter såvel en ISDN-forbindelse, en ADSL-forbindelse og en almindelig telefonforbindelse, som er tilsluttet en computer i hjemmet, når der fra computeren er adgang til arbejdsstedets netværk. Mobiltelefon anses i denne forbindelse ikke for en datakommunikationsforbindelse.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk.13
SKM2002.450.TSS
Ligningsvejledningen 2002 A.B.1.9.4., A.B.1.9.13

Told- og Skattestyrelsen udsendte den 18. september 2002 en meddelelse, SKM2002.450.TSS, om beskatning og indberetning af værdien af fri telefon og datakommunikation.

I meddelelsen omtales bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 13, efter hvilken arbejdsgiverbetalt datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads under visse omstændigheder kan være skattefri. Det nævnes, at det af bemærkningerne til lovbestemmelsen fremgår, at skattefriheden også omfatter situationer, hvor forbindelsen kan anvendes til telefoni.

Der har været rejst spørgsmål om skattefriheden kun omfatter den situation, hvor der kan ringes via computeren/dataforbindelsen (IP-telefoni), eller om det er tilstrækkeligt, at computeren og telefonen er tilsluttet den samme forbindelse.

Skatteministeriets departement har i den forbindelse udtalt, at skattefrihedsbestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 13, er teknologi-neutral. Der er herefter skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation - og dermed telekommunikation - såvel via en ISDN-forbindelse, en ADSL-forbindelse og en almindelig telefonforbindelse, som er tilsluttet en computer i hjemmet, når der fra computeren er adgang til arbejdsstedets netværk, og den ansatte dermed via den pågældende forbindelse har adgang til funktioner/dokumenter på arbejdspladsen. Det er således ikke afgørende for skattefriheden, hvilken teknisk løsning datakommunikationsleverendøren har valgt ved etablering af dataforbindelsen til den ansattes bolig. Der skal være tale om en fast datakommunikationsforbindelse tilsluttet en computer i den ansattes hjem.

En mobiltelefon kan derfor ikke anses for en datakommunikationsforbindelse.