Dato for udgivelse
05 sep 2007 10:16
SKM-nummer
SKM2007.602.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-136421
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Motorkøretøjer + Fradrag + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Varebil, 3 tons, driftsudgifter, virksomhedsskatteordningen, kørselsgodtgørelse
Resumé
SKAT har besvaret en række spørgsmål om fradragsret for moms af udgifter til drift af varevogn med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons, der bruges blandet privat/erhverv, herunder bl.a. svaret, at en virksomhed ikke har fradragsret for moms af udgifter til drift af en varevogn, der er holdt uden for virksomhedsskatteordningen, og hvor ejeren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel enten med en del af de faktiske udgifter eller efter statens takster.
Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 2, nr. 1
Momsloven § 41, stk. 2

Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 J.1.2.1
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 J.2.4.2
Henvisning

Momsvejledningen 2007-3 Q.2.4.3

Redaktionelle noter

Denne SKAT-meddelelse er tilbagekaldt ved SKM2007.878.SKAT

SKAT er blevet spurgt om der er fradragsret for moms af udgifter til drift af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons i følgende tilfælde:

  1. Køretøjet er placeret i virksomhedsskatteordningen, og indehaveren bliver beskattet af fri bil. Ejeren foretager indkøbet til driften i sin egenskab af afgiftspligtig person, og udgiften afholdes i virksomhedsskatteordningen.
  2. Køretøjet holdes uden for virksomhedsskatteordningen, og indehaveren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel med en forholdsmæssig del af de faktiske udgifter. Ejeren foretager indkøbet til driften i sin egenskab af privatperson og afholder udgiften som privatperson. Det beløb, der godtgøres ejeren afholdes som en udgift i virksomhedsskatteordningen.
  3. Køretøjet holdes uden for virksomhedsskatteordningen, og indehaveren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster (3,35 kr. pr. km i 2007). Ejeren foretager indkøbet til driften i sin egenskab af privatperson og afholder udgiften som privatperson. Det beløb, der godtgøres ejeren efter statens takster afholdes som en udgift i virksomhedsskatteordningen.
  4. Den selvstændige erhvervsdrivende anvender ikke virksomhedsskatteordningen og fratrækker skattemæssigt udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel med de dokumenterede faktiske udgifter pr. kørt km. Ejeren foretager indkøbet til driften i sin egenskab af privatperson og afholder udgiften som privatperson.
  5. Den selvstændige erhvervsdrivende anvender ikke virksomhedsskatteordningen og fratrækker skattemæssigt udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster (3,35 kr. pr. km i 2007). Ejeren foretager indkøbet til driften i sin egenskab af privatperson og afholder udgiften som privatperson.

Efter det oplyste, kan det i situation 2 og 3 forekomme, at ejerens udgift i første omgang bogføres i virksomhedsskatteordningen, og efterfølgende mellemregnes til ejerens private konto.

SKAT har svaret, at der er fradragsret for moms af udgifter til drift af køretøjet i situation 1, men ikke i situation 2, 3, 4 og 5, jf. nedenfor.

Moms af udgifter, der vedrører drift af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons, kan fuldt ud fradrages, selv om køretøjet kun delvis anvendes i den momsregistrerede virksomhed, jf. momslovens § 41, stk. 2.

Fradragsretten er dog betinget af, at udgiften afholdes af en afgiftspligtig person, som optræder i denne egenskab på det tidspunkt, hvor indkøbet foretages, og når køretøjet bruges blandet privat/erhverv, at virksomheden har en momspligtig omsætning på mere end 50.000 kr. årligt.

Da ejeren i situation 2, 3, 4 og 5 foretager indkøbene i sin egenskab af privatperson, er betingelserne for fradragsret ikke opfyldt. Det er uden betydning, om ejerens udgift i situation 2 og 3 i første omgang bogføres i virksomhedsskatteordningen og efterfølgende mellemregnes til ejerens private konto.