Dato for udgivelse
11 Dec 2007 09:34
SKM-nummer
SKM2007.878.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-136421
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Motorkøretøjer
Emneord
Tilbagekaldelse, varebil, 3 tons, virksomhedsordningen, kørselsgodtgørelse
Resumé
SKAT tilbagekalder SKM2007.602.SKAT om at der i visse tilfælde ikke er momsfradragsret for udgifter til drift af varebil med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons, der bruges blandet privat/erhverv. Der er fortsat fuld fradragsret for moms af udgifter til drift, uanset den skattemæssige behandling af bilerne.
Reference(r)

Momsloven § 41, stk. 2

Henvisning
Momsvejledningen 2007-4 J.2.4.2
Henvisning
Momsvejledningen 2007-4 Q.2.4.3

SKAT tilbagekalder SKM2007.602.SKAT.

Der er således fortsat fuld momsfradragsret for udgifter til drift af varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons, der bruges blandet privat/erhverv, uanset bilerne skattemæssigt behandles efter reglerne i Ligningsvejledningen, afsnit E.G.2.1.6.3 og A.F.3.4.1, dvs. fuld fradragsret når:

  1. Bilen er placeret i virksomhedsordningen, og indehaveren bliver beskattet af fri bil.
  2. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, og indehaveren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel med en forholdsmæssig andel af de faktiske udgifter.
  3. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, og indehaveren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster.
  4. Den selvstændige erhvervsdrivende anvender ikke virksomhedsordningen og fratrækker skattemæssigt udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel med de dokumenterede faktiske udgifter pr. kørt km.
  5. Den selvstændige erhvervsdrivende anvender ikke virksomhedsordningen og fratrækker skattemæssigt udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster.

Fradragsretten er dog betinget af, at virksomheden har en momspligtig omsætning på mere end 50.000 kr. årligt, jf. momslovens § 41, stk. 4, og at virksomheden til dokumentation for købsmomsen kan fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer, der opfylder kravene i momsbekendtgørelsens kapitel 11, jf. momsbekendtgørelsens § 58.