Dato for udgivelse
03 Jul 2007 13:36
SKM-nummer
SKM2007.472.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-107950
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Eftergivelse, systematisk opbygget gæld
Resumé
Ved vurderingen af, hvorvidt der kan ske eftergivelse af gæld til det offentlige, der er systematisk oparbejdet, skal der først og fremmest lægges vægt på størrelsen af den systematisk oparbejdede gæld, både totalt set og set i forhold til størrelsen af den samlede gæld.
Reference(r)

Opkrævningsloven § 15, stk. 2, nr. 2, litra d.

Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2007-2, afsnit H.7.2.2.5

SKAT Hovedcenteret har modtaget forespørgsler om, hvorvidt der kan ske eftergivelse, hvis restanten igennem en længere periode har oparbejdet eksempelvis licensrestancer, eller om dette forhold udelukker eftergivelse, da der er tale om gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.

Lovgrundlaget

I henhold til opkrævningslovens § 15, stk. 2, nr. 2, litra d, kan eftergivelse ikke finde sted, såfremt en ikke uvæsentlig del af gælden er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.

Vurdering af om systematisk oparbejdet gæld hindrer eftergivelse

Ved vurderingen af, hvorvidt en systematisk oparbejdet gæld skal hindre eftergivelse lægges der afgørende vægt på, hvorvidt der er tale om en betydelig gæld, der oparbejdet over en længere årrække.

Gældens alder er endvidere af betydning. Såfremt størstedelen af gælden er af ældre dato, er en mindre, nyere systematisk opbygget restance sjældent til hinder for eftergivelse. Er hovedgælden imidlertid ny, vil fortsat systematisk gældsstiftelse tale imod, at der sker eftergivelse.

Systematisk oparbejdede restancer som eksempelvis licensrestancer kan således være hindrende for eftergivelse i medfør af opkrævningslovens § 15, stk. 2, nr. 2, litra d, men det er ikke givet, at den skal være det i et hvert tilfælde.

Det væsentligste forhold af betydning for vurderingen af hvorvidt en licensrestance skal hindre eftergivelse, er licensrestancens størrelse både totalt set samt set i forhold til størrelsen af den samlede gæld.

Det bemærkes, at eksempelvis licensrestancer ofte vil være bagatelagtige i forhold til den samlede gæld.