4. Bilag 4
4.1. Skat:
4.1.1. Befordringssager - LL § 9 B-C
4.1.2. Sager om fri bil - LL § 16, stk. 3 og 4
4.1.3. Sager om fri bolig - LL § 16, stk. 3 og 4
4.1.4. Sager om fortolkning af dødsbobeskatningsloven
4.1.5. EBL § 8 generelt
4.1.6. Ejendomsværdiskattespørgsmål
4.1.7. Næring i relation til ejendomsavance
4.1.8. Forældrekøbslejligheder - værdiansættelse +/- 15% - 1982-cirkulæret
4.1.9. Genanbringelsessager efter EBL § 6 A-C
4.1.10 Avanceopgørelsessager efter EBL
4.1.11. Værdiansættelse af fast ejendom
4.1.12. Mælkekvotesager ved ejendomsafståelse (EBL § 5, stk. 3)
4.1.13. Spørgsmål om fristreglerne i skatteforvaltningsloven
4.1.14. Gaveafgiftssager
4.1.15. Sager vedrørende pensionsbeskatningsloven
4.1.16. Sager vedrørende repræsentation og reklame (LL § 8, stk. 1 og 4)
4.1.17. Skattepligtssager - KSL §§ 1 og 2