Dato for udgivelse
29 Jan 2007 15:05
SKM-nummer
SKM2007.72.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-155178
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Sagsbehandling, journalisering og arkivregler
Emneord
Aftale, told- og skatteforvaltningen, Skatterådet, direktør, formand, forelæggelse, retningslinier
Resumé
Aftalen mellem Told- og Skattedirektøren og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet er revideret. Den nye aftale har virkning fra 30. januar 2007.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven
Henvisning

Processuelle regler på SKATs område 2007-1 A.1.3

Redaktionelle noter

Denne erstatter SKM2005.449.SKAT

Denne erstattes af SKM2009.609.SKAT