3. Bilag 3
3.1.  Skat:
3.1.1.  Anpartsprojekter vedrørende fast ejendom - f.eks. hotelejerlejlighedssager
3.1.2. Fortolkningsproblemer i relation til CFC-beskatning, dvs. LL § 16 H, SEL § 32 og FBL § 12.
3.1.3. EBL § 8 - salg af dyre ejerlejligheder uden bopælspligt
3.1.4. Sager om principskifte for opgørelse af igangværende arbejde
3.1.5. Personalegoder - ulovbestemt, men LL §§ 16, 30 og 31
3.1.6. Personalegoder med ændret vederlagssammensætning
3.1.7. Direktørgoder (begrebet direktør i relation til lovgivning herom) - ulovbestemt, men eventuelt LL §§ 16, 30 og 31
3.1.8. Uafdækkede direktørpensionsordninger - ulovbestemt, men eventuelt LL § 7 O og PBL § 53 A og C
3.1.9. Fortolkningsproblemer i relation til sambeskatningsreglerne
3.1.10. Fortolkningsproblemer i relation til de særlige regler i ligningsloven om international beskatning, f.eks. LL 5 G.

3.2. Moms:
3.2.1. Moms ved udlejning af ferieboliger
3.2.2. Moms ved grænsehandelskoncepter
3.2.3. Momsfritagelse for almennyttige foreninger efter momslovens § 13 stk. 1 nr. 4, nr. 20 og nr. 22
3.2.4. EU-harmoniserede afgifter med en vis kompleksitet

3.3. Punktafgifter:
3.3.1. Punktafgiftssager med nye produkter/afgiftsforhold, der ikke tidligere er taget stilling til
3.2.2. Sager om godtgørelse af energiafgifter på områder, der ikke tidligere er taget stilling til