2. Bilag 2
2.1. Skat:
2.1.1. Befordringssager - LL § 9 B-C
2.1.2. Sager om fri bil - LL § 16, stk. 3 og 4
2.1.3. Sager om fri bolig - LL § 16, stk. 3 og 4
2.1.4. Ejendomsværdiskattespørgsmål
2.1.5. Forældrekøbslejligheder - værdiansættelse +/- 15% - 1982-cirkulæret
2.1.6. Genanbringelsessager efter EBL § 6 A-C
2.1.7. Avanceopgørelsessager efter EBL
2.1.8. EBL § 8 - generelt
2.1.9. Mælkekvotesager ved ejendomsafståelse (EBL § 5, stk. 3)
2.1.10. Sager om næring ved køb og salg af fast ejendom
2.1.11. Næring i relation til ejendomsavance  
2.1.12. Værdiansættelse af fast ejendom
2.1.13. Beskatning i forbindelse med stiftelse af fonde
2.1.14. Gaveafgiftssager
2.1.15. Goodwill-sager, der vedrører beregning af goodwill-værdien
2.1.16. Klassificering af investeringsforeninger
2.1.17. Beregning af ombytningskurs ved selskabsretlige omstruktureringer
2.1.18. Sager vedrørende repræsentation og reklame (LL § 8, stk. 1 og 4)
2.1.19. Sager vedrørende pensionsbeskatningsloven
2.1.20. Omdannelse af pensionskasser
2.1.21. Godkendelse af engangsindskud på pensionsordninger (PBL § 19 og 23)
2.1.22. Opgørelser efter SEL § 5 - § 5E
2.1.23. Spørgsmål om juridiske personer er omfattet af SEL §§ 2 og 3
2.1.24. Underskudsfremførelse iflg. LL § 15
2.1.25. Sager om værdiansættelse og værdiskøn