De per 31. oktober 2005 igangværende sager i Ligningsrådet overgår per 1. november 2005 til behandling i henholdsvis Skatterådet, Landsskatteretten og told- og skatteforvaltningen[12].

Formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen er enige om:

  1. Anmodninger om bindende forhåndsbesked indsendt til Ligningsrådet inden 1. november 2005 overgår til behandling i Skatterådet, som bindende svar, uanset om det bindende svar opfylder de i skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4 og i denne aftale fastsatte kriterier for behandling i Skatterådet.
  2. Anmodninger om bindende ligningssvar, som ikke er færdigbehandlet inden 1. november 2005, overgår til behandling som bindende svar og forelægges for Skatterådet, såfremt betingelserne i skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4, er opfyldt.
 

[12] Jf skatteforvaltningslovens § 62, stk. 4.