Formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen er enige om:

 

i. Denne aftale tages op til revision senest januar 2008.