Dato for udgivelse
21 Dec 2006 12:15
SKM-nummer
SKM2006.796.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-165993
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat, procent
Resumé

I overensstemmelse med selskabsskatteloven offentliggøres hermed godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret 2007.

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 10
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 S.E.4.9.4

Under henvisning til § 29B, stk. 10, jf. stk. 8-9, i lovbekendtgørelse nr. 1125 af 21. november 2005 med senere ændringer om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. meddeles det herved at:

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 2,3 pct. med virkning for indkomståret 2007.
  2. Restskatteprocenten udgør 5,8 pct. med virkning for indkomståret 2007.
  3. Procenttillægget udgør 0,6 pct. for indkomståret 2007.