Dato for udgivelse
22 Sep 2006 10:53
SKM-nummer
SKM2006.572.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-107974
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
7-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2007 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningsloven er opgjort til 4,51 pct.
Reference(r)
Pensionsafkastbeskatningsloven § 20, stk. 2
Henvisning
Vejledning i beskatning af pensionsafkast for 2005-5 I.1
Redaktionelle noter
Overskriften er ændret fra pensionsbeskatningsloven. Skal rettelig være pensionsafkastbeskatningsloven
I teksten er indkomståret 2006 ændret til indkomståret 2007.

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 899 af 22. september 2005 om beskatning af visse pensionskapitaler mv. med senere ændringer (pensionsafkastbeskatningsloven) udgør den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs, gældende for indkomståret 2007 (7-månedersrenten), jf. lovens § 20, stk. 2:

4,51 pct.