Dato for offentliggørelse
03 dec 2009 11:32
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast for danske pensionsordninger.

Hvad er nyt?

Der er foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Endvidere er muligheden for udbetaling af uudnyttet negativ PAL-skat ultimo indkomståret 2009 for visse institutioner, jf. § 38 i lov nr. 1535 af 19. december 2007, indarbejdet.

 

ISBN-nummer
978-87-7059-742-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Beskatning af pensionsafkast for år 2009" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.