Dato for udgivelse
25 aug 2006 11:20
SKM-nummer
SKM2006.511.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-064268
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dækningsafgift, forskelsværdi, ejendomsværdi, grundværdi, efteransættelse, bemyndigelse
Resumé
Genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1.10.2004 med henblik på at foretage en ansættelse af en dækningsafgiftspligtig forskelsværdi. Samtidig bemyndiges SKAT til at foretage tilsvarende ansættelser på ejendomme, hvor dette er nødvendigt af hensyn til kommunalreformen.
Reference(r)

Ejendomsbeskatningsloven § 23A
Ejendomsbeskatningsloven § 23C
Ejendomsvurderingsloven § 3A
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2006-3 A.6
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2006-3 C.4.

De nye storkommuner, som etableres pr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, har mulighed for at opkræve dækningsafgift allerede i 2007. Dækningsafgift i 2007 skal opkræves af ansættelsen i 2005. En forudsætning for opkrævning er, at denne ansættelse foreligger, hvilket ikke er tilfældet i Brædstrup kommune, som i 2006 ikke har anvendt dækningsafgiftsinstrumentet. Pr. 1. januar 2007 bliver Brædstrup kommune en del af den nye storkommune Horsens. Sammenlægningsudvalget i den nye storkommune Horsens planlægger at opkræve dækningsafgift i 2007. Dækningsafgift i 2007 skal opkræves af ansættelsen i 2005. 2005-ansættelsen af en erhvervsejendom m.v. er en årsregulering, hvorfor Skatterådet genoptog 2004-vurderingen.

Ejendomsværdien på ejendommen var ved vurderingen pr. 1.10.2004 ansat til kr. 380.000 og grundværdien til kr. 151.100. Skatterådet ansatte den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi til kr. 228.900 (forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien).

Af hensyn til kommunalreformen bemyndigede Skatterådet samtidig SKAT til at genoptage vurderingen for 2004 for ca. 5000 ejendomme med henblik på at foretage ansættelser, som gør det muligt at opkræve dækningsafgift i 2007 af ejendomme, som der ikke tidligere har været opkrævet dækningsafgift af.