Dato for udgivelse
20 Dec 2001 14:31
SKM-nummer
SKM2001.644.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-301-00588
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, kunst, messehagler, reduceret grundlag
Resumé

Salg af messehagler er momspligtig, jf. momslovens § 4. Messehagler anses ikke som kunst i momslovens § 69, stk. 4's forstand, og der kan derfor ikke beregnes moms på et reduceret grundlag.

Reference(r)

Momsloven § 4
Momsloven § 69, stk. 4
Momsvejledning 2001 R.3.2

Told- og Skattestyrelsen har svaret på en henvendelse fra en rådgiver om den momsmæssige behandling af messehagler:

Der skal opkræves moms af salg af messehagler. Grunden er, at der er tale om en vare, der leveres mod vederlag, jf. momslovens § 4.

Kunstnere eller disses arvinger kan ved førstegangssalg af kunstnerens egne værker opkræve moms på et reduceret grundlag svarende til 20 pct. af afgiftsgrundlaget, jf. momslovens § 30, stk. 3.

Ved kunstgenstande forstås i momsloven, hvad der er omfattet af § 69, stk. 4. Det drejer sig om varer omfattet af nærmere angivne KN-koder, dvs. vareopdelinger i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN).

Messehagler er omfattet af KN-kode 61.14 som "andre beklædningsgenstande af trikotage" eller KN-kode 62.11 som "andre beklædningsgenstande" fremstillet af andre tekstilstoffer end trikotage.

Der er ikke henvist til KN-kode 62.11 eller 61.14 i momslovens § 69, stk. 4, hvorfor messehagler ikke kan anses som kunstgenstande i momslovens forstand.