Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.18.3.3 Begrebet "kunstgenstande" ML § 69, stk. 4.