Dato for udgivelse
15 nov 2001 15:31
SKM-nummer
SKM2001.540.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4312-00175
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fornyet sambeskatning, omlægning af regnskabsår
Resumé

Ligningsrådet fandt, at en ansøgning om fornyet sambeskatning mellem et moderselskab og et helejet datterselskab kunne imødekommes

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31
Ligningsvejledningen 2000 S.D.4.7

Et moderselskab var tidligere sambeskattet med sit helejede datterselskab. Med virkning for skatteår 1991/1992 blev sambeskatningen ophævet efter anmodning fra selskabets revisor. Baggrunden for revisors anmodning skyldes omlægning af moderselskabets regnskabsår, uden at der samtidig blev foretaget en tilsvarende omlægning af datterselskabets regnskabsår, hvilket var en fejl. Datterselskabets regnskabsår er efterfølgende omlagt til at have samme regnskabsår som moderselskabet.

Det er i ansøgningen om fornyet sambeskatning oplyst, at der i de seneste år har været en meget lille aktivitet i datterselskabet og i de seneste to år slet ingen aktivitet, ligesom der ikke er skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår til fremførsel, jf. ligningslovens § 15.

Ligningsrådet imødekom ansøgningen om fornyet sambeskatning.