Dato for udgivelse
14 nov 2001 14:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2001.533.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-2225-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Beklædning, fradrag, arbejdstøj, merudgifter, el-installatør
Resumé

Fradrag for dyrt specielt arbejdstøj til selvstændig elinstallatør efter at ministeriet havde taget bekræftende til genmæle

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, litra a
Ligningsvejledningen 2000 A.F.1.19

Redaktionelle noter

Der henvises til Departementets kommentar af 14. november 2001, SKM2001.534.DEP

Parter:
A
mod
Skatteministeriet

Afsagt af landsdommerne:
Lilholt, Henrik Estrup og Niels Klitgaard (kst)

For landsretten har sagsøgeren, A, nedlagt følgende påstand:

"Principalt: Sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 nedsættes med kr. 6.305,00.

Subsidiært: Sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 nedsætte med et mindre beløb end kr. 6.305,00 efter rettens skøn."

Sagsøgte, Skatteministeriet, har taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand.

Sagen er indbragt for landsretten den 29. september 2000.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, og landsretten afsiger derfor dom i overensstemmelse med sagsøgerens principale påstand.

T h i  k e n d e s   f o r   r e t:

Sagsøgeren, As skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 nedsættes med 6.305 kr.

Sagens omkostninger for landsretten skal sagsøgte, Skatteministeriet, betale til sagsøgeren med 3.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.