EU-Kommissionen og EU-, EFTA/Visegrad-landene og EU-ansøger landene, samarbejder i et projekt om datamatisering af forsendelsesordningen (NCTS-projektet).

Danmark tilsluttede sig fuldt ud til NCTS den 15. juni 2003.

Forsendelse - Ledsagedokumentet, se toldvejledningens bilag 143, ser anderledes ud end den almindelige forsendelsesangivelse. Den største forskel består i, at alle rubrikker findes på forsiden af angivelsen, og at den er hvid med sort tryk.

Der kan desuden blive tale om at angivelserne er vedlagt en ny type ladelister - Liste over vareposter, se toldvejledningens bilag 144.

KFO 502/1999Detaljerede oplysninger om den nye angivelse, Forsendelse - Ledsagedokument, findes i Kommissionens forordning (EØF) Nr. 502/1999 (L-tidende nr. 65 af 12. marts 1999). Derudover er de nødvendige tilpasninger af GB af hensyn til den nye version af NCTS foretaget ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 993/2001 af 4. maj 2001 (L-tidende nr. 141 af 28. maj 2001) og senest ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 881/2003 (L-tidende nr. 134 af 29. maj 2003).