Dato for offentliggørelse
15. januar 2005
Overordnede emner
Told
Resumé

Toldvejledning 2005-1 er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2004.

Følgende er ændret i forhold til den tidligere udgave:

Afsnit A.6.1.2.3 er ændret som følge af ophør af kvoteordningen for tekstilvarer pr. 1. januar 2005.

I afsnit 6.1.4.3 er der tilføjet en henvisning til dom fra EF-Domstolen i relation til særskilt angivelse af renteomkostninger. 

Der er tilføjet et nyt afsnit A.10.1.4.2 om nyt toldkontingent, der kræver mineralvandscertifikat.

Afsnit A 2.2 er opdateret med nye satser pr. 1. januar 2005.

I afsnit B.1 er Visegradlandene udgået som følge af EU-udvidelsen.

I afsnit B.1.2.3 og B.1.2.4 er brugen af Nødprocedurer vedr. NCTS opdateret.

Afsnit A.8 er opdateret som følge af konsolideret oprindelsesprotokol for Schweiz samt interimsaftale med Egypten.

Afsnit A.8.7 og C.2.1.8.2 er opdateret med nye betegnelser for landesammenslutninger.   

Herudover er der foretaget redaktionelle rettelser.

 

ISBN-nummer
978-87-7552-640-9
Pdf-udgave
2005_1_Toldbehandling.pdf