Landene udpeger de kontorer, som er berettiget til at foretage ekspeditioner efter ordningen for EU-forsendelse.

Her i landet er samtlige regionale told- og skatteområder og tilhørende toldekspeditioner berettiget til at foretage sådanne ekspeditioner.

Fortegnelse over kompetente toldsteder i alle EU og EFTA- landene, findes på Europa-Kommissionens hjemmeside på internettet, adresse:  www.europa.eu.int/comm/►◄taxation_customs/customs/procedural _aspects/transit/index_en.htm

Det fremgår af denne fortegnelse hvilke trafikmidler, der kan ekspederes ved det enkelte toldsted, derudover fremgår bl.a. adresser, åbningstider, telefonnumre samt ekspeditionsstedskoder af hensyn til NCTS.