Dato for udgivelse
15 aug 2001 15:44
SKM-nummer
SKM2001.317.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/98-850-00201
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
opkrævningsloven, variabel rente, rentesats, morarente
Reference(r)

Opkrævningsloven § 7, stk. 2
Bekendtgørelse nr. 714 af 2. august 2001
TSS-cirkulære 2001-26
Momsvejledningen 2000 P.2.1
A-skattevejledningen 2001 G.6
Punktafgiftsvejledningen 2000 A.11.2
Lønsumsafgiftsvejledningen F.13

 

I  Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 714 af  2. august 2001 om ikrafttrædelse af variabel morarente efter opkrævningsloven (lov nr. 169 af 15. marts 2000 som ændret ved § 6 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, § 47 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, § 33 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 4 i lov nr. 1299 af 20. december 2000 ) fastsættes i § 1, at der med virkning for renter, som påløber fra og med 1. september 2001, beregnes rente efter fremgangsmåden i opkrævningslovens § 7, stk. 2, på grundlag af oplysninger fra 2000. Denne fremgangsmåde medfører, at rentesatsen på hidtil 1,3 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. september 2001 nedsættes til 1,1 pct. pr. påbegyndt måned.