åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.6 For sen betaling" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Betaler virksomheden indeholdt A-skat og/eller AM-bidrag og SP-bidrag for sent, skal den betale rente, jf. Renten er på 1,3 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen, Forfaldsdagen er den 1. i den måned, hvor A-skatten, AM-bidraget og SP-bidraget skal indbetales. Renten må ikke påføres angivelsen over indeholdte beløb. Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning på renten.
Udsendes der rykker på grund af manglende betaling af A-skat og/eller bidrag, opkræves et gebyr på 65 kr., jf.