Lønsumsafgiftspligten den 1. januar 2011 som følge af bortfaldet af momsfritagelsen samme dato, jf. lov nr. 520 af 12. juni 2009 ►og lov nr. 1361 af 8. december 2010◄.

►SKAT har i SKM2010.712.SKAT meddelt, at praksis om at andelsboligforeninger er omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed ikke kan opretholdes efter at Landsskatteretten i SKM2010.792.LSR har fundet, at en andelsboligforenings levering af brugsrettigheder til andelshaverne mod betaling af boligafgift må sidestilles med udlejning af fast ejendom, der er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. ◄