åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "B.1.1 Momsfrie leverancer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Det er ikke alle virksomheder, der mod vederlag leverer momsfrie varer og ydelser efter momslovens § 13, der er lønsumsafgiftspligtige.

Afgiftspligten omfatter kun virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, som er fritaget efter momslovens

 • § 13, stk. 1, nr. 1 (sundhedspleje),
 • § 13, stk. 1, nr. 3 (undervisning),
 • § 13, stk. 1, nr. 5 (sport, dog ikke amatørsport),
 • § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter),
 • § 13, stk. 1, nr. 10 (forsikringsvirksomhed),
 • § 13, stk. 1, nr. 11 (finansielle aktiviteter),
 • § 13, stk. 1, nr. 12 (lotterier og spil),
 • § 13, stk. 1, nr. 15 (personbefordring, dog undtaget persontransport direkte til og fra udlandet),
 • § 13, stk. 1, nr. ►16◄ (bedemandsvirksomhed) og
 • § 13, stk. 1, nr. ►19◄ (selvstændige grupper).  
Uden for lønsums- afgiftsloven De aktiviteter, som kan henføres til momslovens
 • § 13, stk. 1, nr. 2 (social forsorg og bistand),
 • § 13, stk. 1, nr. 7 (kunstnerisk virksomhed),
 • ►§ 13, stk. 1, nr. 8 (udlejning og bortforpagtning af fast ejendom)◄ 
 • § 13, stk. 1, nr. 9 (salg af fast ejendom),
 • § 13, stk. 1, nr. 13 (Post Danmarks omdeling af breve),
 • § 13, stk. 1, nr. 14 (salg af frimærker),
 • § 13, stk. 1, nr. ►17◄ (afholdelse af velgørende arrangementer),
 • § 13, stk. 1, nr. ►18◄ (genbrugsbutikker),
 • § 13, stk. 1, nr. ►20◄ (investeringsguld) og
 • § 13, stk. 1, nr. ►21◄ (almenvelgørende foreninger)
er ikke lønsumsafgiftspligtige, idet de falder uden for lovens anvendelsesområde.

Organisationers og foreningers aktiviteter i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, falder også uden for lovens anvendelsesområde, men mange af disse foreninger m.v. bliver opfanget af lønsumsafgiftslovens bestemmelse om anden økonomisk virksomhed, jf. afsnit B.1.2.