åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "B Afgiftspligtige virksomheder" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om de afgiftspligtige virksomheder. Afsnittet beskriver endvidere bestemmelserne om registrering af virksomheder, herunder en række undtagelser til registreringspligten, samt regler om udenlandske virksomheders registreringsforhold.