Minimumsafgift § 1 a
På grund af reglerne om betaling af minimumsafgift af fuelolie og gas- og dieselolie gælder der særlige regler for at få tilskud til CO2-afgift af disse brændsler, når de anvendes til varmefremstilling, herunder dampproduktion. Det er uden betydning, om olien anvendes til varmefremstilling i virksomheden eller tilfaktureres som varmeleverance incl. afgift fra en anden virksomhed.

Reglerne om betaling af minimumsafgift fremgår af F.6.5.2.

Disse regler gælder dog ikke for olieraffinaderier og for landbrugsvirksomheder mv. omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, se F.6.3.2. Det betyder bl.a., at der ikke skal beregnes minimumsafgift af olie, som anvendes til opvarmning af væksthuse, herunder fjernvarme fremstillet på baggrund af olie, som leveres til opvarmning af væksthuse.

Fuelolie
For fuelolie medfører minimumsafgiften, at der ikke kan ydes tilskud i henhold til en procesaftale til tung proces.

Gas- og dieselolie
For gas- og dieselolie medfører minimumsafgiften, at der kun kan ydes tilskud efter følgende satser:

År Tilskud til gas- og dieselolie.
1996 0 øre
1997 0 øre
1998 0 øre
1999 0,4 øre pr. liter
1.1.2000 -31.12.2007 1,75 øre pr. liter
1.1.2008 - 31.12.2008 1,78 øre pr. liter
►1.1.2009 - 31.12.2009◄  ►1,81 øre pr. liter◄ 

Satserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 7, nr. 1 og CO2-tilskudslovens bilag 1 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).
 

Afgiftsbelastningen på fuelolie og gas- og dieselolie kan således ikke medregnes til tilskudsgrundlaget for procesaftaler. For gas- og dieselolie, der anvendes til varmefremstilling skal tilskudsdækningen i stedet ske med ►1,81 øre pr. liter.◄