Bundfradrag
§ 1d

Der er en minimumsgrænse på 20.000 kr. (bundfradrag) for størrelsen af tilskuddet. Dette bundfradrag skal forlods trækkes fra ved opgørelsen af tilskuddet. Der kan således først udbetales tilskud, når det akkumulerede tilskud for kalenderåret overstiger bundfradraget.

Hvis virksomheden har flere aftaler, fx både en procesaftale og en promsaftale, skal virksomheden modregne et bundfradrag for hver aftale. Virksomheden kan dog vælge at indgå en samlet aftale og dermed nøjes med et bundfradrag.

Virksomheder, som modtager et tilsagn fra Energistyrelsen med ikrafttræden fra en senere dato end 1. januar, skal reducere bundfradraget forholdsmæssigt. Eksempelvis vil bundfradraget i perioden 1. marts 2000 til 31. december 2000 udgøre 10/12 af 20.000 kr. = 16.667 kr.

Virksomheder, der har tilsluttet sig en brancheaftale eller en aftale indgået af en gruppe virksomheder, skal ikke modregne et bundfradrag og får dermed udbetalt hele tilskuddet uden fradrag.

Udvikling af bundfradraget siden 1996

År Bundfradrag
1996 10.000 kr.
1997 10.000 kr.
1998 15.000 kr.
1999 15.000 kr.
2000 og derefter 20.000 kr.

For væksthusgartnerier udgjorde bundfradraget 10.000 kr. pr. år indtil 1. juli 2002. Fra 1. juli 2002 udgør bundfradraget 20.000 kr. for væksthusgartnerier. Det bemærkes dog, at alle aftalevirksomheder indenfor væksthusområdet har tilsluttet sig en brancheaftale for væksthusgartnere, hvilket indebærer, at der ikke skal regnes med et bundfradrag, jf. ovenfor.