Dato for offentliggørelse
15 Jan 2009 14:57
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2008.

Hvad er nyt?

B.4 Mineralvand

  • Landsskatteretskendelse af 10. marts 2008. Svind blev anset som en "udlevering" i mineralvandafgiftslovens forstand, SKM2008.979.LSR, se B.4.4.

E.1 Motorkøretøjer

F.1 Mineralolieprodukter

F.2 Kul og affaldsvarme

F.3 Elektricitet

F.4 Naturgas og bygas

F.5 Kuldioxid

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

  • Lov nr. 1536 af 19. december 2007 om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne - 2009 satserne), se F.6.1.4, F.6.9.1, F.6.9.2 og F.9.3.
  • Landsskatteretskendelse af 21. februar 2008, Et selskab kunne anvende bestemmelsen i elafgiftslovens § 11, stk. 8, til at regulere elektricitets- og kuldioxidafgifterne for tidligere afgiftsperioder i et tilfælde som det foreliggende, hvor SKAT ved kontrolbesøg havde konstateret, at der ikke var opsat målere i tilstrækkeligt omfang. Selskabet besluttede herefter at opsætte målere og anvende de registrerede data for tidligere afgiftsperioder, SKM2008.872.LSR, se F.6.8.3

F.8 Tilskud til CO2-afgift

G.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

  • Landsskatteretskendelse af 10. marts 2008. Svind blev anset som en "udlevering" i emballageafgiftslovens forstand, SKM2008.978.LSR, se G.1.4.1.

G.10 Blyakkumulatorer

G.11 Svovl

 H.3 Nyt afsnit om stempelafgift på skadesforsikringer

ISBN-nummer
978-87-7059-575-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2009-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.